Upvest | Investiční crowdfunding
Společníkem upvest s.r.o. je
KB Smart Solutions Logo
Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.