Upvest | Investiční crowdfunding

O Upvestu

Analytický tým

Analytický tým má na starosti především analýzu investičních příležitostí, strukturování a navrhování parametrů úvěrů a kontrolních mechanismů. Vykonává předinvestiční komerční prověrky a komunikuje s externími technickými znalci, technickým dozorem a právními poradci během procesu analýzy i samotné realizace projektu. U již zainvestovaných projektů kontroluje proces realizace ve spolupráci s externími partnery.
David Musil
David Musil
CEO
Má zkušenost z divize investičního bankovnictví JPMorgan a z valuací a finančního modelování ve společnosti Deloitte z pozice analytika.
Více na LinkedIn

Technologický tým

Technologický tým zajišťuje implementaci a chod investiční platformy upvest.cz. Při implementaci je kladen důraz hlavně na zabezpečení osobních údajů klientů, peněžních toků, konzistenci dat spojených s procesem investování a funkčnost platebního prostředku.
Petr Volný
Petr Volný
CTO
Pracoval jako SW engineer pro startupy GoodData a Represent.com a jako kontraktor pomáhal dalším firmám s prototypováním a rozvojem jejich produktu.
Více na LinkedIn

Investiční komise

Investiční komise má rozhodující slovo při výběru a schvalování investičních příležitostí.

Na základě podkladů vypracovaných a předložených analytickým týmem upvest ve spolupráci s externími partnery (především technickými poradci a právními kancelářemi), schválí či zamítne předloženou investiční příležitost spolu s navrženou smluvní dokumentací týkající se finanční participace na předloženém projektu.

Členové investiční komise jsou s investičními příležitostmi (analyzovanými projekty) a poté výsledky jednotlivých prověrek (komerční, právní, technická), hodnotami klíčových indikátorů a finančními ukazateli projektu seznámeni v průběhu zhotovování analýzy a strukturování úvěru analytickým týmem. Stejně tak se zněním návrhu smluvní dokumentace a parametrů úvěru. Na základě předložených materiálů pak investiční komise navrhuje úpravy, změny nebo doplnění dané smluvní dokumentace či parametrů úvěru. Popřípadě může navrhnout ukončení celého procesu.
Petr Malík
Petr Malík
Finanční ředitel developerské společnosti Moravská stavební - INVEST. Vedl analytické oddělení PPF Real Estate v Rusku.
Jan Holásek
Jan Holásek
Akcionář a investor fondu průmyslových nemovitostí Accolade a Fondu českého bydlení. Spoluzakladatel advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.
Petr Malík
Dušan Šťastník
Bývalý ředitel oddělení pro kapitálové trhy globální realitně-poradenské společnosti JLL. Nyní se věnuje svým vlastním projektům a působí jako nezávislý poradce.

Kontakty

+420 773 633 925
info@upvest.cz
Pokud poptáváte financování, napište nám na
novyprojekt@upvest.cz
David Musil
CEO & Partner
david.musil@upvest.cz
Petr Volný
CTO & Partner
petr.volny@upvest.cz
Sídlo firmy
Purkyňova 648/125
Medlánky, 612 00 Brno
Kontaktní adresa – kancelář
Spálená 108/51
Nové Město, 110 00 Praha 1
Společníkem upvest s.r.o. je
Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.